Home » बाँचेको जीवन

बाँचेको जीवन

bigstock_competitive_battle_5620462

सबैजना गुमसुम बाँचिरहेका जस्ता-
एउटा एकत्व,
तनाव,
उफान
म एकतमास सोचिदिन्छु- देखिनु र देखाउनुको खेल
सपानाको रापले आफैलाई सेकिरँहू जस्तो
एउटा विकराल अन्धकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *