Was/were: Usage

Jan 26, 2023

Was/were

‘Be’  ले simple past मा ‘थियो, थिए’ आदि अर्थ दिन्छ र निम्न संरचनाको प्रयोग गरेर simple past मा प्रयोग गरिन्छ ।

Subject + was/were + noun/adjective

Subject + was/ were + not + noun/adjective

Was/Were+ subject+ noun/adjective?

Wh+ was/were+ subject+ noun/adjective?

केही उदाहरणहरू हेरौं:-

म हिजो इन्टरभ्यूमा ढिला भएँ ।

I was late to the interview.

उनीहरू घरमा थिएनन् ।

They were not at home.

मौसम कस्तो थियो ?

What was the weather like?

उसका बाआमा कस्ता थिए? – निकै मित्रवत् ।

What were his parents like? – Very amicable.

तिम्रो गाउँ कस्तो थियो ?

What was your village like?

हामी छुट्टीमा हुँदा मोसम राम्रो थिएन ।

The weather was not nice while we were on holiday.

केटाकेटीमा तिमीलाई केटीदेखि डर लाग्थ्यो ?

Were you afraid of girls in childhood?

हामी त्यति राम्रा विद्यार्थी थिएनौं ।

We were not very good students.

घरमा कोही थिएन ।

There was nobody at home.

खाट मुनि घिस्रँदै गरेको सर्प थियो ।

There was a snake slithering under the bed.

यो कलमको मूल्य कति पर्यो ?

How much was this pen?

More examples:

Last year I was 29, so I am 30 now.

When I was a college student, I was afraid of girls.

We are tired after the game but we were not hungry.

Was the weather good when you were on holiday?

Why were you sad this morning?

Were my parents at your place yesterday?

Was your boss at work last week?

Was your test easy?

How much was your new camera?

What was the weather like while you were in your hometown?

Exercises: Sentence completion

 1. The cake __________ delicious. (was/were)
 2. He __________ not well yesterday. (was/were)
 3. __________ the weather nice yesterday? (was/were)
 4. Where __________ you last night? (was/were)
 5. The concert __________ sold out. (was/were)* टिकट बिक्री भइसकेको थियो
 6. They __________ late for the movie. (was/were)
 7. __________ you able to finish the project on time? (was/were)
 8. The party __________ a lot of fun. (was/were)
 9. He __________ not happy with his salary. (was/were)
 10. __________ the meeting canceled? (was/were)
 11. The flowers __________ beautiful. (was/were)
 12. They __________ not interested in the job offer. (was/were)
 13. __________ you at the party last night? (was/were)
 14. The game __________ tied in the last minute. (was/were)
 15. She __________ not able to attend the conference. (was/were)

Translate the following expressions into English:

 1. यहाँ आउने बाटोमा (on the way here) ट्राफिक धेरै थियो?
 2. फिल्म राम्रो थिएन ।
 3. उनीहरु साँझ ६ बजे आइपुग्नुपर्ने थियो । (was/were+ supposed to+ v1)
 4. के तपाईंले खोजिरहनुभएको पुस्तक फेला पार्न सक्नुभयो? (was/were able to+ v1)
 5. कन्सर्ट रोमाञ्चक थियो।
 6. उनी परीक्षाको लागि तयार थिएनन् ।
 7. रेस्टुरेन्टमा खाना राम्रो थियो?
 8. प्रस्तुति निकै जानकारीमूलक थियो ।
 9. सेवासँग उनीहरु सन्तुष्ट थिएनन् ।
 10. तपाईंले टुटेको बत्ती मिलाउन सक्नुभयो? (able to fix)
 11. कक्षा बोरिंग थियो।
 12. उनले समयमै काम पूरा गर्न सकेनन् । (able to)
 13. के ट्रेन समय मै आयो?
 14. फिल्म डरलाग्दो थियो ।
 15. उनीहरु बिहेमा सहभागी हुन सकेनन् (able to)

अनुवाद गरेर जवाफ यहाँ हेर्नुहोला ।

Writing:

आफू वरिपरि के भइरहेको छ वा के भइरहेको छैन भन्ने कुरा पहिचान गरी कम्तीमा १०-१० वटा वाक्य बनाउनुहोस् ।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/