List of chapters

Dec 2, 2017

अहिले सम्मको पाठको सूची

           यो ब्लग प्रयोग गर्ने तरिका

Day 1: Learn English with Me (परिचय)

Day 2: Sentence Structure and the parts of a sentence  (वाक्य संरचना र वाक्यका भागहरू)

Day 3: List of important verbs (महत्वपूर्ण क्रियाहरू)

Day 4: Do it. (जाऊ, खानुहोस्)

Day 5: Let’s do it. (गरौं)

Day 6: Types of a sentence (वाक्यको विभिन्न प्रकार)

Day 7: is/am/are  (छ/छन्/हुन्/छौं आदि)

Day 8: he is doing it (गर्दैछ)

Day 9: He does (गर्छ)

Day 10: He does or he is doing (गर्छ वा गर्दैछ) ?

Day 11: I have got (सँग छ)

Day 12: I did (गर्यो)

Day 13: I was doing (गर्दै थियो)

Day 14: I have done (गरेको छ)

 

अहिले सम्मका सबै पाठको सूचीको लागि निम्न लिङ्कमा जानुहोस्

https://nepalilinguist.com/list-of-chapters/

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा:https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/