आकाश

Dec 2, 2017

तिमीले भने झै
आकाशले कसरी चारहरूको स्वामित्व लिन सक्छ ?
आकाश त मात्र बाटो हो-
कहीँ पुग्ने
सबैतिर पुग्ने
कतै नपुग्ने
पूर्णतालाई बीचमा चिर्दै,
एक विन्दुबाट अर्को बिन्दुमा छुने,
एउटा हस्तक्षेपकारी निर्माण,

तिम्रो शब्द लालित्य र बुद्धि विनोद!
अहँ, आकाश चारहरूको होइन
आकाश तिम्रो, मेरो, कसैको होइन।