Skip to content

Possessive: Have (सँग छ)

 • by

Has/have

Have को प्रयोग सामान्यतया स्वामित्व बुझाउन गरिन्छ । यसले ‘सँग/मा छ’ भन्ने अर्थ दिन्छ । ‘have got’ ले पनि उही अर्थ दिन्छ । जस्तै,

मसँग धेरै उपन्यासहरू छन् । I have many novels/I have got many novels.
सीताको घरमा बगैँचा छैन । Sita’s house does not have a garden/ Sita’s house has not got a garden.

संरचनाहरू

Sub+ have/has+ noun (सँग छ)

Sub+ does/does+ have+ noun (सँग छैन)

Do/Does+ Sub + have+ noun? (सँग छ?)

Wh+ do/does +sub + noun?

Sub+ has/have got+ noun.

Sub+ has/have not got + noun.

Has/Have + sub+ got + noun?

Wh + has/have+ sub+ noun?

मेरो एउटा भाइ छ ।

I have a brother.

उनीहरूसँग नयाँ घर छ ।

They have a new house.

धनीसँग धेरै इर्ष्या हुन्छ ।

The rich have a lot of jealousy.

हामीसँग धेरै पैसा छैन । त्यसैले हामी पछौटे छौं ।

We don’t have much money. So We are laggards.

उसका धेरै सपनाहरू छैनन् ।

He doesn’t have many dreams.

ला! ऊसँग साँचो छैन । ऊ कसरी कोठा भित्र छिर्ला ।

Oh no! He doesn’t have a key. How’d he get in?

पानी पर्न थाल्यो । छाता छ ?

It’s started to rain. Do you have an umbrella?

तिम्रो झोलामा के छ ?

What do you have in your bag?

हामीसँग जम्मा कति रुपैयाँ छ ?

How much money do we have altogether?

तिम्रा कति जना भाइ बहिनीहरू छन् ?

How many siblings do you have?

मेरो एउटा भाइ छ ।

I have got a brother.

उनीहरूसँग नयाँ घर छ ।

They have got a new house.

धनीसँग धेरै इर्ष्या हुन्छ ।

The rich have got a lot of jealousy.

हामीसँग धेरै पैसा छैन । त्यसैले हामी पछौटे छौं ।

We haven’t got much money. So we are laggards.

उसका धेरै सपनाहरू छैनन् ।

He hasn’t got many dreams.

ला! ऊसँग साँचो छैन । ऊ कसरी कोठा भित्र छिर्ला ।

Oh no! He hasn’t got a key. How’d he get in?

पानी पर्न थाल्यो । छाता छ ?

It has started to rain. Have you got an umbrella?

तिम्रो झोलामा के छ ?

What have you got in your bag?

हामीसँग जम्मा कति रुपैयाँ छ ?

How much money have we got all together?

तिम्रा कति जना भाइ बहिनीहरू छन् ?

How many siblings have you got?

More examples:

 1. Gauri has got red eyes. Or Gauri has red eyes.
 2. Sapan has got two sisters. Or Sapan has two sisters.
 3. Our Van has got 2 doors.
 4. Malati is not feeling well. She has got a headache.
 5. They like animals. They have got rabbit, 2 dogs and 3 kittens.
 6. I have got a scooter but I have not got a car.
 7. Mr and Mrs Bhandari haven’t got any children.
 8. It’s a nice hotel but it hasn’t got a good parking space.

म बिरामी छु ( I have/I have got+ disease name)

अभिव्यक्तिको प्रयोग गरेर हामी आफू वा अरूलाई लागेको रोगको बारेमा बात मार्न सक्छौं । अझ विशिष्ट भएर भन्दा: have+ a stomachache/backache/अरू ache भएका शब्द/

Have+ a cold/ a sore throat/ pain/cramp on my feet etc

निम्न उदाहरणहरूलाई हेरौं ।

मेरो टाउको दुखेको छ ।

I have got a headache.

हरिको बुबालाई क्यान्सर भएको छ ।

Hari’s father has a cancer.

मेरो आमाको ढाड दुखेको छ ।

My mother has a backache.

मेरो खट्टा मर्केको छ ।

I have got a cramp on my leg.

मेरो बच्चालाई ज्वरो आएको छ ।

My baby has a flue.

(have) got to+ v1

यो अभिव्यक्तिको प्रयोग “गर्नु छ” भन्न गरिन्छ ।

 1. I have got to go out this evening.
 2. She has got to help me.
 3. I’ve got to study for my final exams if I want to pass.
 4. She’s got to finish her project by tomorrow or she’ll be in trouble.
 5. He’s got to fix his car before he can go on his road trip.
 6. We’ve got to leave early if we want to beat the traffic.

Exercises:

 1. Gauri __________ red eyes. (have)
 2. Sapan __________ two sisters. (have)
 3. Our Van __________ got 2 doors. (have)
 4. They __________ got to make a decision about where to go for vacation. (have)
 5. Malati is not feeling well. She __________ got a headache. (have)
 6. They __________ like animals. They have got a rabbit, 2 dogs, 3 kittens. (have)
 7. I __________ got a scooter but I __________ not got a car. (have, have)
 8. You __________ got to be careful when handling sharp objects. (have)
 9. Mr and Mrs Bhandari __________ not got any children. (have)
 10. The dog __________ got to be taken for a walk before it gets too hot outside. (have)
 11. The company __________ got to restructure in order to stay competitive. (have)
 12. It’s a nice hotel but it __________ a good parking space. (not have)
 13. What __________ you got in your pocket? Nothing, it’s empty. (have)
 14. __________ Deepak got a car? (have)
 15. What kind of bike __________ he got? (have)
 16. They __________ any children. (not have)
 17. It’s nice house but it __________ a garden. (not have)
 18. __________ Sabitri__________ a car? (Have?)
 19. How much money __________ ? (you have?)
 20. We __________ got oranges. (have)
 21. She __________ not a cell phone. (not have)
 22. Ram __________ jackets. (not have)
 23. __________ you got an Umbrella? (Have)
 24. __________ you got a visa? (Have)
 25. __________ your father has a car? (have)
 26. __________ Carol had many friends? (have)
 27. Kanchan __________ got a Camera. (have)
 28. Sanju __________ got a bicycle. (have)

 

Translate the following sentences into English:

 1. सारासँग कार छैन। उनी जताततै साइकलमा जान्छिन् ।
 2. सन्दिप खुसी छैनन् । उनीसँग धेरै समस्या छन् ।
 3. के भयो (what’s wrong?) मेरो आँखामा केही कुरा छ।
 4. जुलिया कन्सर्टमा जान चाहन्छिन् तर उनीसँग टिकट छैन।
 5. मलाई धेरै राम्रो महसुस छैन। मेरो टाउको दुखेको छ।
 6. राम्रो घर छ तर बगैंचा छैन।
 7. धेरैजसो कारमा चार पाङ्ग्रा हुन्छन्।
 8. मसंग कुकुर छ।
 9. उनको खैरो कपाल छ।
 10. उनीहरुका तीन सन्तान छन् ।
 11. उहाँसँग धेरै पैसा छ।
 12. खेल जित्नका लागि टोलीले मिलेर काम गर्नुपर्छ । (has/have got to)
 13. ढिलो हुनुअघि (before it is late) सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।
 14. दिउँसो २ बजे हाम्रो बैठक छ ।
 15. तपाईंको एक मोहक मुस्कान छ।
 16. उहाँसँग आफ्नो क्षेत्रमा धेरै अनुभव छ।
 17. हामीले भोलिसम्म यो परियोजना पूरा गर्नुपर्छ ।
 18. तपाईंसँग धेरै क्षमता छ।
 19. मेरो टाउको ढुखेको छ।
 20. उनलाई रुघाखोकी लागेको छ ।
 21. तिनीहरूसँग धेरै कामहरू छन्।
 22. उहाँसँग नयाँ कार छ।
 23. हामी सँगै धेरै रमाइलो गर्छौं। (have fun)
 24. उहाँप्रति मसँग धेरै सम्मान छ ।
 25. उनीसँग धेरै महत्वाकांक्षा छ।

अनुवाद गरेर जवाफ यहाँ हेर्नुहोला ।

Writing:

आफू वरिपरि के भइरहेको छ वा के भइरहेको छैन भन्ने कुरा पहिचान गरी कम्तीमा १०-१० वटा वाक्य बनाउनुहोस् ।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *