Skip to content

Simple present tense questions

 • by

हामीले दैनिक जीवनमा सामान्यता हुने कुराहरूको बारेमा प्रश्न गर्नु पर्दा, सधैँ सत्य हुने कुराको बारेमा प्रश्न गर्दा सामान्य वर्तमान काल प्रयोग गरी प्रश्न सोध्ने गर्छौँ । यसबाट प्रश्न बनाउँदा निम्न तालिकाको सहयोग लिन सकिन्छ।

Where

How often

When

What time

How much

Why

How

What

      do I

we

you

they

read

like

work

live

watch

do

have

finish

   does he

she

it

Ram

Examples,

Do you like me?

Does he live here?

Where does he go every morning?

How often do you eat meat?

Structures in a gist:

Subject + v1/v5+ obj (खान्छ)

Subject+ do/does+ not+ v1+ obj (खाँदैन)

Do/Does+ subject+ v1+ obj? (खान्छ ?)

Wh+ do/does+ subject+ v1+ obj? (के खान्छ?)

Examples:

Do you eat breakfast every day?

Does your father work in the evenings?

Does your dog bark loudly?

Do you live near here?

Do you like to watch movies on the weekend?

Where does your partner live?

Does she play the piano well?

How often do you have coffee?

Do they have any plans for tonight?

What does this sentence mean?

Do you understand the instructions?

How much does it cost to fly to Pokhara?

How much does it cost to eat at a luxury hotel?

Does he speak multiple languages?

Do you enjoy going to the beach?

Note: कहिलेकाहीँ always/usually/often प्रयोग गरी प्रश्न बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निम्न structure प्रयोग गर्नुहोला:

Wh+ do/does/+ subject+ always/usually/often+ verb1+ obj

Examples:

What does your sister always talk about on the phone?

Why do you usually arrive late to class?

Do you always eat breakfast?

Does your teacher often play badminton?

What do you usually do at the weekends?

 

Use the correct form (simple present) of the verb and translate the sentences into Nepali.

 1. I like tea. _____ you _____ tea (like)?
 2. She plays baseball. _____ your brother _____ baseball (play)?
 3. You live in Pokhara. _____ your wife _____ in Pokhara (live)?
 4. You speak English well. _____ your son _____ English well (speak)?
 5. Your partner helps you. _____ you _____  him too (help)?
 6. She wants to be famous. _____ I _____ to be famous (want)?
 7. You work hard. _____ Lisa _____ hard too (work)?
 8. Where _____ you_____ (live)?
 9. What time _____ you usually _____ to bed (go)?
 10. What _____ your father _____ at the weekends (do)?
 11. How often _____ it_____ in your hometown (rain)?
 12. How much _____ it _____ to stay healthy (cost)?
 13. How long _____ it _____ to cook a meal (take)?
 14. Why _____ you always _____ late (come)?
 15. What _____ you usually _____ for breakfast (have)?
 16. _____ your mother _____ a lot of money (have)?

 

Speaking practice: Work in pairs. Please ask these questions to each other and answer each other taking turns.

What do you do?

Do you like it?

What time do you go to work in the morning?

Do you work on Saturdays too?

And your partner? What does he/she do?

How does he/she go to work?

Does he/she like her job?

Now change subjects and make a variety of sentences.

Translate the following sentences into English:

 1. तपाईंको साथी प्रायः सप्ताहन्तमा कोसँग घुम्नु (hang out) हुन्छ?
 2. के तपाईंको बहिनी अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ?
 3. के तपाईंलाई केही मद्दत चाहिन्छ?
 4. के ट्रेन बिहान 8 बजे छुट्छ?
 5. तपाईंसँग मेरो लागि कुनै प्रश्न छ?
 6. तपाईं कसरी सधैँ समय सीमा (the deadline) अघि आफ्नो काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ (manage to)?
 7. के तपाईंको फोनमा राम्रो क्यामेरा छ?
 8. तपाई कफी वा चिया मन पराउनुहुन्छ?
 9. तपाईंको कुकुर भागेका बेला प्रायः कहाँ जान्छ ?
 10. के उसले कुनै खेल खेल्छ?
 11. के तपाईलाई पकाउन मनपर्छ?
 12. के तपाईंको कारमा सनरुफ (sunroof) छ?
 13. के तपाई मेरो पार्टीमा आउन चाहनुहुन्छ?
 14. के उनीसँग बिक्रीसम्बन्धी कुनै अनुभव छ?
 15. भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
 16. तपाईंको भाइ अमेरिकामा बस्छ ?
 17. तपाईं रातको खानाको लागि के चाहनुहुन्छ?
 18. बहिनी कहाँ काम गर्छिन् ?
 19. खुसी रहन कति खर्च लाग्छ ?
 20. तपाईं सामान्यतया कति बजे उठ्नुहुन्छ?

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎