अकरण बनाउन (खाँदैन, गर्दैन आदि भन्न) do/does not प्रयोग गर्नु पर्छ । I/we/you/they/plural सँग do (don’t) र He/she/it/singular सँग does not (doesn’t) प्रयोग गरिन्छ । यसलाई तलको तालिकाबाट प्रष्ट पारिएको छ ।

I/we/you/they do not (don’t) read    like    work    live    watch      do     have
He/she/it (does not (doesn’t) read    like    work    live    watch      do     have

Structures in a gist:

Subject + v1/v5+ obj (खान्छ)

Subject+ do/does+ not+ v1+ obj (खाँदैन)

Do/Does+ subject+ v1+ obj? (खान्छ ?)

Wh+ do/does+ subject+ v1+ obj? (के खान्छ?)

Examples:

I like chocolates but I don’t like ice-creams.

Radha drinks coffee but she does not drink tea.

I don’t understand the instructions.

He doesn’t like pizza.

She doesn’t have any money.

They don’t speak French.

Sue does not work hard.

My father does not watch TV very often.

The weather is usually nice in Nepal. It does not rain very often.

They don’t know many people here.

We don’t live in the city.

You don’t need to bring a gift.

I don’t have time for a break.

He doesn’t listen to classical music.

She doesn’t wear high heels.

We share mutual hatred. I don’t like her and she does not like me.

My bike does not use much petrol.

Sometimes he is early, but it does not happen very often.

She does not like washing dishes. She does not do it very often.

Sarita speaks Newari but she does not speak English.

Pita does not usually drink Alcohol.

Exercises:

Place the verb in the brackets in the negative simple present form and translate the sentences into Nepali.

 1. I _____ my clothes after I wear them. (wash)
 2. She _____ English fluently. (speak)
 3. He _____ the guitar well. (play)
 4. The car _____ on gasoline. (run)
 5. The clock _____ on the wall. (hang)
 6. I _____ my homework before dinner. (do)
 7. She _____ her nails regularly. (paint)
 8. He _____ basketball with his friends. (play)
 9. The horse _____ in the field. (graze)
 10. The leaves _____ in the fall. (change color)
 11. I _____ my dog for a walk every day. (take)
 12. She _____ a lot of water. (drink)
 13. He _____ his bike to work. (ride)
 14. The plane _____ in the sky. (fly)
 15. She _____ a lot of emails. (send)

Translate the following sentences into English:

 1. ऊ मासु खाँदैन।
 2. मेरा आमाबाबुलाई भुतको चलचित्रहरू मन पर्दैन।
 3. सरिता स्पेनिश बोल्दिनन्।
 4. यो कुकुर अपरिचितलाई भुक्दैन।
 5. कम्पनीमा वर्क फ्रम होमसम्बन्धी नीति छैन।
 6. मैले प्रश्न बुझिन।
 7. मोहन रक्सी पिउँदैनन्।
 8. मेरा बच्चाहरु भिडियो गेम खेल्दैनन्।
 9. मार्थाले मेकअप लगाउँदिनन्।
 10. यो विद्यालयले इन्जिनियरिङमा डिग्री प्रदान गर्दैन।
 11. मानिसहरूसँग यसको लागि समय छैन।
 12. सन्तोषसँग गाडी छैन। (own)
 13. प्रबन्धकहरू यो प्रस्तावसँग सहमत छैनन्।
 14. रमेश यो शहरमा बस्दैनन्।
 15. शिक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउँदैन।
 16. अमेरिकीहरू मसालेदार खाना मन पराउँदैनन्।
 17. बाबु पत्रिका पढ्दैनन्।
 18. खरेलहरूको कुनै सन्तान छैनन्।
 19. मेरा हाकिम सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दैनन्।
 20.  कम्पनीले पार्ट टाइम कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्दैन।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎