सामान्य वर्तमान कालको प्रयोग साधारणतया हुने घटना र सधैँ सत्य हुने घटनामा हुन्छ । यसको निर्माण निम्न तरिकाले गर्न सकिन्छ । खान्छ, गर्छ, माया गर्छिन्, मन पराउँछु आदि भन्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । I, we, you, they, plural सँग verb 1 (infinitive) प्रयोग गरिन्छ भने  he, she, it, singular सँग verb5 प्रयोग गरिन्छ ।

The simple present tense is used to describe actions or states that are generally happening or are always true. The structure of this tense will be:

 

Affirmative:

I/we/you/they V1 read    like    work    live    watch      do     have
He/she/it V5 reads  likes   works  lives   watches  does  has

 

Structures in a gist:

Subject + v1/v5+ obj (खान्छ)

Subject+ do/does+ not+ v1+ obj (खाँदैन)

Do/Does+ subject+ v1+ obj? (खान्छ ?)

Wh+ do/does+ subject+ v1+ obj? (के खान्छ?)

Examples:

I walk to work every day.

She speaks Spanish fluently.

They live in a big house.

The sun rises in the east.

I eat breakfast at 7am.

He studies for his test.

She reads a book before going to bed.

It snows in the winter.

The store opens at 9am.

The bus leaves at 5pm.

He plays guitar at the weekends.

She drinks coffee every morning.

He works as a doctor.

They play soccer every Saturday.

The dog barks at strangers.

I listen to music on my way to school.

She writes poetry in her free time.

We watch a movie every Friday night.

The train arrives at 9:15am.

He reads the newspaper every morning.

They dance at the party.

I study for my exams.

always, usually, sometimes, never, etc. जस्ता अभिव्यक्तिसँग पनि यो tense प्रयोग हुन सक्छ ।

You can also use simple present tense with time expressions such as always, usually, sometimes, never, etc.

Examples:

He always gets up early.

They usually eat dinner at 7pm.

I sometimes play video games on my free time

She never drinks soda.

They rarely watch TV on weekdays.

Complete the following sentences using the right verbs and translate the sentence in Nepali.

 1. The sun __________ in the east. (rise)
 2. She __________ her homework every day. (do)
 3. He __________ to work at 8 am. (go)
 4. They __________ to the movies every Friday. (go)
 5. I __________ breakfast at 7 am. (eat)
 6. The dog __________ in the backyard. (stay)
 7. She __________ her hair every morning. (wash)
 8. He __________ his tie before leaving the house. (wear)
 9. We __________ to the gym three times a week. (go)
 10. The train __________ at 5 pm. (arrive)
 11. He __________ the guitar every evening. (play_
 12. She __________ her nails every other week. (trim)
 13. The cat __________ on the windowsill. (snuggle down)
 14. The children __________ their toys before bedtime. (play with)
 15. I __________ my clothes every day. (iron)
 16. He __________ his car every 3000 miles. (stop)
 17. They __________ their vacation every summer. (have)
 18. She __________ her lunch at noon. (have)
 19. The flowers __________ in the spring. (bloom)
 20. I __________ my bed every morning. (make)

Translate the following expressions into English.

 1. तिनीहरू धेरै पढ्छन्।
 2. उसले केरा खाइरहेको छ। ऊ केरा मन पराउँछ ।
 3. म बैंकमा काम गर्छु। मेरी श्रीमती अफिसमा काम गर्छिन् ।
 4. लाला पोखरामा बस्छिन्। उनका श्रीमान् मसँगै बस्छन्।
 5. गर्मीमा धेरै वर्षा हुन्छ।
 6. रमेश हरेक साँझ नुहाउँछन्।
 7. मेरी श्रीमतीलाई महानगर मनपर्छ।
 8.  बैंक ९ बजे खुल्छ र ५ बजे बन्द हुन्छ ।
 9. रोशन धेरै मेहनत गर्छ। ऊ बिहान ७ बजे सुरु गर्छ बेलुका ९ बजे समाप्त गर्छ ।
 10. चन्द्रमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ।
 11. कार किन्न धेरै पैसा लाग्छ।
 12. पाँच तारे होटलमा खाना खान धेरै पैसा लाग्छ।
 13. उनी सधैं काममा चाँडै जान्छिन् ।
 14. म सामान्यतया काममा हिंडेज जान्छु तर कहिलेकाहीँ म बस चढ्छु।
 15. जुनिता कहिल्यै टिभी हेर्दिनन्।
 16. तेज मेरो नजिकै बस्छ। हामी अक्सर एक अर्कालाई भेट्छौं।
 17. मेरो काम धेरै अल्छिलाग्दो छ। म धेरै मानिसहरूलाई त्यति भेट्दिन।
 18. बच्चाहरूलाई सामान्यतया चकलेट मनपर्छ।
 19. म ओछ्यानमा कहिल्यै पढ्दिन।
 20. मेरो बुबा बसबाट काममा जानुहुन्छ।

Writing:

 • कुनै व्यक्तिलाई सम्झनुहोस् र निजले हप्ताभरि गर्ने कामको सूची बाउनुहोस् ।
 • १० विश्वव्यापी सत्यहरू सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎