Lesson 1 Is/am/are

My name is Santosh. I am 40. I am married. I am Nepali. I am from Jhapa. My favorite sport is Badminton. I am a translator. My wife is a manager and my children are students. I am interested in politics.

Structures

I am…. (म हुँ) I am not….? Am I…? (wh*) am I…?
We are… We are not Are we…? (wh) are we…?
You are You are not Are you…? Wh+ are you?
He/she/it is He/she/it is not Is he/she/it…? Wh+ is he/she/it..?
They are They are not Are they…? Wh+ are they?
People are People are not Are people…? Wh+ are people?
Gargi is Gargi is not Is Gargi…? Wh+ is Gargi

 

* Wh= what, when, how, what time, why, where, how often, how much, how tall, what….like etc.

 1. Examples:

The sky is blue on a clear day.

The cookies are in the oven.

My friends and I are famous for our hard work.

It is Monday today.

The weather is beautiful today.

The party is tonight at 8pm. Are you going?

 

She is not my enemy.

The food is not delicious.

He is not my brother. Nor is he my boyfriend.

The book is not on the table.

I am not excited about the concert tomorrow.

Jitu is not at home at the moment. She is out.

She is not a student at university.

His father is not employed.

 

Is the sky blue?

Are you a robot?

Is the Earth round?

Is water essential for life?

Are there seven days in a week?

Is the sun a star?

Is it Monday today?

 

How old are you?

How old is your father?

Are your parents at home?

What is the weather like today?

Where is the nearest grocery store?

Who is the president of the United States?

When is your birthday?

Why are you here?

What color is the rainbow?

What is the weather like in your hometown?

What is your new teacher like?

How much is this land?

How much are these potatoes?

Who is the current CEO of Google?

Be verbs (is/am/are/was/were etc) को सुन्दर पक्ष भनेको संसारका सबै विशेषणहरू यी क्रियासँग प्रयोग गर्न मिल्छ ।

जस्तै,

I am interested in Politics.

She is indifferent to me.

My mother is kind to animals.

She’s afraid of the dark.

France is famous for wine.

I’m bored with this film.

I was angry about the accident.

She’s not happy about her new boss.

Are you nervous about the exam?

I’m rather bad at languages.

I’m not good at languages either.

Are you surprised at her success?

यहाँ उपयोगी विज्ञापनको सूची दिइएको छ । यो सूचीको सुन्दर पक्ष भनेको यसमा सम्बन्धित विशेषणसँग लाग्ने proposition पनि दिइएको छ  तपाईं यो सूची हेरी विभिन्न व्यक्तिका बारेमा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।

Exercises:

Complete the following sentences using ‘is’ or ‘am’ or ‘are’ and translate them back to Nepali

 1. The sky _____ blue.
 2. She _____ a teacher.
 3. We _____ happy to see you.
 4. The flowers _____ in bloom.
 5. The cookies _____ ready to be eaten.
 6. You _____ my best friend.
 7. What color _____ the sky today?
 8. What _____ her profession?
 9. Why _____ the dog barking?
 10. _____ he happy?
 11. _____ they married?
 12. _____ I handsome?
 13. _____ it cold today?
 14. _____ you OK?
 15. What _____ the status of the cookies?
 16. _____ you my best friend?
 17. What _____ your new job like?
 18. How much _____ these grapes?
 19. What color _____ your new trousers?
 20. What color _____ his pen?

Translate the following sentences into English 

 1. के आज मौसम राम्रो छ?
 2. के म बैठकको लागि ढिलो छु?
 3. उनी बिरामी छिन्।
 4. दिउँसोको खानाको लागि समय भइसक्यो ?
 5. म तिम्रो लागि समस्या हुँ।
 6. तपाईं मेरो ज्योति हुनुहुन्छ।
 7. पसल शनिबार खुला हुँदैन।
 8. म पार्टीमा छैन।
 9. बच्चाहरू सहयोगी छैनन्।
 10. के ती मानिसहरू भारतीय हुन्?
 11. के म सही बाटोमा छु?
 12. कोच जिममा छैनन्।
 13. के त्यहाँ वर्षा भइरहेको छ? (rainy)
 14. के म तपाईंको पहिचानको बारेमा गलत छु?
 15. के तपाई आज आराम हुनुहुन्छ?
 16. के तपाईं नयाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ?
 17. के तपाईंसँग अहिले कुरा गर्न फुर्सद छ (free) ?
 18. कन्सर्ट आज राति हो कि भोलि?
 19. १९. यसरी सोच्ने म मात्र हुँ?
 20. के तपाई परीक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ?
 21. २१. कफी तयार छ?
 22. के मलाई मेरो कुकुर पार्कमा ल्याउन अनुमति छ?
 23. तिनीहरू छुट्टीमा छन्।
 24. के मैले तिमीलाई फुच्ची भनेर बोलाउँदा हुन्छ (OK)?
 25. के ट्रेन समयमै (आउँदै) छ?
 26. २६. के म मात्र त्यस्तो महसुस गरिरहेको छु?

अनुवाद गरेर जवाफ यहाँ हेर्नुहोला ।

Writing:

आफू र आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीको प्रतिनिधित्त्व गर्ने र नगर्ने कम्तीमा १० वटा विशेषण पहिचान गरी वाक्य बनाउनुहोस् । जस्तै,

I am tall, but I am not handsome.

My friend is handsome but he is not tall.

यही ढाँचा पालना गर्नु पर्छ भन्ने छैन । आफ्नै तरिकाले वाक्य बनाउन सकिन्छ ।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

YouTube माः https://www.youtube.com/channel/UCuZIjqHLrIkpVHQV1Pqa_Ug

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎